Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw osób Niepełnosprawnych została powołana 30 października 2019 r. Rada będzie spotykała się raz na kwartał. Jej zadaniem będzie inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych. Kompetencją Rady będzie opiniowanie powiatowych projektów programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz opiniowanie projektów uchwał podejmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Członkowie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych:

Jolanta Sitarek - Wicestarosta Powiatu Grójeckiego

Joanna Tuszyńska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasieńcu

Agnieszka Juścikowska - Prezes Zarządu Stowarzyszenia "Przyszłość Naszych Dzieci"

Ewa Grotek - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Wioletta Kucharska - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą