Domy Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej "Pod Topolami" w Lesznowoli

ul. Grójecka 1
Lesznowola
05-600 Grójec
tel. 48 664 25 48


Dom Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą

ul. Ogrodowa 18
26-420 Nowe Miasto n. Pilicą
tel. 48 674 00 70


Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach

Tomczyce 40
05-640 Mogielnica
tel. 48 663 54 92


Środowiskowy Dom Samopomocy w Łychowskiej Woli

Łychowska Wola 24,
05-604 Jasieniec
tel. 48 389 54 77