Zabytki

Liczba odwiedzających: 9407

foto nr 3.jpg (178 KB)

Obszar powiatu grójeckiego bogaty jest w różnego rodzaju zabytki, a także miejsca o charakterze historycznym, które stanowią cenne źródło dziedzictwa kulturowego dla regionu. Jedną z cech charakterystycznych krajobrazu kulturowego powiatu jest różnorodność zabytków pod względem ich przeznaczenia, jak również usytuowanie.

Są to zabytkowe układy urbanistyczne miast, w których przeważają obiekty użyteczności publicznej i zabudowa mieszkalna, na obszarach rolniczych na uwagę zasługuje architektura dworska i folwarczna. Architektura sakralna (kościoły, zespoły klasztorne) wraz z budynkami towarzyszącymi, jak plebanie, dzwonnice oraz cmentarze jest charakterystyczna zarówno dla obszarów miejskich jak i terenów wiejskich.
 
Obiekty zabytkowe na terenie powiatu: