Rodzaje alarmów, sygnały alarmowe

Liczba odwiedzających: 3604

1. Alarm powietrzny 


Sposób ogłaszania alarmu: ciągły modulowany dźwięk syreny w okresie jednej minuty

Sposób odwołania alarmu: dźwięk ciągły trwający 3 minuty
2. Alarm o skażeniach 

Sposób ogłaszania alarmu: przerywany modulowany dźwięk syreny

Sposób odwołania alarmu: dźwięk ciągły trwający 3 minuty
3. Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami 

Sposób ogłaszania alarmu: Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie …. Około godz….. min…. może nastąpić skażenie ………….(podać rodzaj skażenia) w kierunku……….(podać kierunek)

Sposób odwołania alarmu: Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuje uprzedzenie o zagrożeniu ………… (rodzaj skażenia) dla…………
4. Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami 

Sposób ogłaszania alarmu: Formę i treść komunikatu uprzedzenia zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
5. Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska 

Sposób ogłaszania alarmu: Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców.

Sposób odwołania alarmu: Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm o klęskach…… dla ……………