III edycja Mazowieckiego Forum Dziedzictwa

Data: 28.05.2024 r., godz. 14.29    1242
Serdecznie zapraszamy osoby zajmujące się dziedzictwem kulturowym do udziału w III edycji Mazowieckiego Forum Dziedzictwa organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Tegoroczne Forum odbędzie się na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, gdzie podjęty zostanie temat dziedzictwa wsi.

Wydarzenie to jest szczególnie skierowane do decydentów i decydentek oraz pracowników i pracowniczek zajmujących się m.in. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, rewitalizacją, dotacjami na zabytki, rozwojem strategicznym, ewidencjami zabytków, programami opieki nad zabytkami, jak również do wszystkich zainteresowanych zrównoważoną ochroną, opieką oraz recepcją materialnego i niematerialnego dziedzictwa. Ponadto zapraszamy do udziału przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych oraz jednostek organizacyjnych, jak domy kultury, izby pamięci i muzea. Dlatego będę wdzięczny za przekazanie niniejszych informacji do instytucji i NGO-sów z Państwa terenu.

Forum odbędzie się:

Program III edycji Mazowieckiego Forum Dziedzictwa (1).pdf (386 KB)