Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

INWESTYCJE DOFINANSOWANE Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZ CELOWEGO

2217
Projekty inwestycyjne dofinansowane z Państwowego Funduszu Celowego.W dniu 9 lipca 2021 r zawarta została umowa o udzielenie dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1672W Warka - Chynów na odcinku od drogi powiatowej 1675W Wola Chynowska - Podgórzyce (0+004,35) do przejazdu kolejowego w m. Gośniewice gm. Warka (7+546,63)" z Wojewodą Mazowieckim w Ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

DOFINANSOWANIE: 3 539 098,15 zł 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 7 078 196,30 zł

Zadanie obejmowało wykonanie robót pomiarowych i rozbiórkowych, wycinkę drzew i krzaków, roboty ziemne, odwodnienie, regulację wysokościową, nawierzchnie jezdni oraz nawierzchnię jezdni w miejscu remontu przepustów, pobocze , chodnik, zjazdy, regulacja wysokościowa, organizacja ruchu, elementy drogowe, kanał technologiczny.

Termin realizacji zadania 16.06.2021 do 29.10.2021

W dniu 9 lipca 2021 r zawarta została umowa o udzielenie dofinansowania zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej 1672W Warka - Chynów na odcinku od km 8+460,00 w m. Gośniewice do km 11+584,80 w Warce” z Wojewodą Mazowieckim w Ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

DOFINANSOWANIE: 1 428 443,60 zł 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 2 856 887,20 zł

Zadanie obejmowało wykonanie robót pomiarowych, roboty rozbiórkowe , wycinkę drzew i krzaków, roboty ziemne, odwodnienie, regulacja wysokościowa, nawierzchnia jezdni, nawierzchnia jezdni w miejscu remontu przepustów, pobocze, chodnik, zjazdy, organizacja ruchu, elementy drogowe.

Termin realizacji zadania 16.06.2021 do 29.10.2021