Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Herb i Flaga Powiatu

9341
prezentacja graficzna herbu i flagi, opis symboliki
Herb powiatu nawiązuje do historycznych herbów tych ziem oraz do tradycji sadowniczych.


Na tarczy trójdzielnej:

- w polu czerwonym biały orzeł bez korony; historyczny herb Mazowsza

- w polu białym zielony, dwułapy smok; nawiązuje do historycznego herbu księstwa czersko - warszawskiego, który przedstawiał na tarczy czwórdzielnej w krzyż skadrowanego orła za smokiem (umieszczone w polach naprzeciwległych). (obecnie woj. mazowieckiego); Herb ten pojawił się po raz pierwszy na pieczęci ks. Mazowieckiego Janusza I pod koniec XIV w. Jego powstanie związane jest z podziałem Mazowsza między synów Siemowita III na dwa księstwa: płockie i czersko - warszawskie. Ponieważ ziemie powiatu grójeckiego leżą na terenach dawnego księstwa czersko- warszawskiego w herbie powiatu nawiązano do historycznego godła.

Czteropolowy herb księstwa istniał przez blisko 150 lat (do czasu włączenia Mazowsza do Korony), znany jest także z chorągwi księcia mazowieckiego Janusza I w bitwie pod Grunwaldem. Należy dodać, że Grójec w XIII w. był grodem kasztelańskim w ziemi czerskiej, której godłem był później smok.

- W polu złotym (dolnym) zielona jabłoń z jedenastoma czerwonymi jabłkami - jest ona symbolem tradycji sadowniczych, z których słynie powiat grójecki (centrum największego w Polsce rejonu sadowniczego z dominacją jabłoni). Cechy charakterystyczne powiatu zostały wyrażone poprzez symbolikę barw heraldycznych;

Biały - oznacza uczciwość, prawdę, pokorę, czystość; Zielony - nadzieję, radość, honor; Czerwony - odwagę, waleczność; Złoty - szlachetność, życzliwość, inteligencję.