Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Dzień Otwarty w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi

Data: 17.03.2022 r., godz. 09.20    2307
Niedaleka przyszłość uczniów klas ósmych to wybór szkoły średniej.
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi w dniu 15 marca 2022 r. otworzyło swoje drzwi dla przyszłych uczniów aby zaprezentować pełną ofertę kształcenia na rok szkolny 2022/2023.
Dzień otwarty w CKZiU pozwolił w niezwykle miłej atmosferze przybliżyć kierunki kształcenia, zaplecze dydaktyczne do nauczania teoretycznego i praktycznego, ciekawostki o zawodach oraz ofertę internatu. 
 Pozytywne emocje towarzyszyły uczniom i rodzicom podczas spotkania z panią Anną Dacką – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. Ciekawie przygotowane i zaprezentowane stoiska zawodowe przyciągały uwagę i zainteresowanie gości. Odwiedzający otrzymali cenne informacje o szczegółach kształcenia w zawodach: technik ogrodnik o profilu logistyka produktów ogrodniczych, technik architektury krajobrazu z elementami florystyki, technik ekonomista o profilu menedżersko-prawnym, technik rachunkowości o profilu księgowość małych firm, technik spedytor o profilu spedycja międzynarodowa, technik organizacji turystyki o profilu stewardesa i pilot wycieczek, technik reklamy o profilu medialnym z elementami dziennikarstwa, technik usług fryzjerskich z elementami wizażu, technik geodeta o profilu geoinformatyka, a także technik eksploatacji portów i terminali oraz ogrodnicza branżowa szkoła I stopnia. Forma przekazania tych informacji była świadectwem nowoczesnego, sprawnego podejścia marketingowego do kwestii naboru uczniów – dominowały konkursy z nagrodami, wystawy, zajęcia warsztatowe. Nie zabrakło czegoś dla ciała – słodkiego poczęstunku w kąciku łasucha – oraz dla ducha – prezentacji talentów wokalnych, instrumentalnych, sportowych i tanecznych umiejętności naszych uczniów.
Podczas zwiedzania szkoły nasi goście przekonali się również, że Centrum podejmuje szereg działań służących wszechstronnemu rozwojowi uczniów. Jest to możliwe dzięki współpracy z uczelniami wyższymi (m.in. Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Akademią Handlową Nauk Stosowanych w Radomiu, Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania w Warszawie) oraz lokalnymi instytucjami, organizacjami i firmami partnerskimi  (m.in. Mazowiecką Izbą Rolniczą, Dwa Jabłka w Warce, Agrosimex, Gospodarstwem Szkółkarskim Łazuccy w Jasieńcu, Procam Polska, AGROBARD w Zalesiu, Twój Owoc w Wichradzu, Trans-Med w Murowance, Addesigner w Warce, Plantacją i Szkółką Borówki Amerykańskiej w Nowej Wsi, Art-Pol w Nowej Wsi, Bankiem Spółdzielczym w Jasieńcu), uczestnictwu w licznych projektach i programach o zasięgu krajowym i międzynarodowym (m.in. w programie ERASMUS+, „Działaj lokalnie”), korzystaniu z rożnych stypendiów np. „Mazovia, stypendia dla uczniów szkół zawodowych”. Efektem tych działań są sukcesy uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi w różnych konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych. 
To w tej szkole stwarzamy młodzieży najlepsze warunki do zdobycia ciekawego zawodu i świadomego kształtowania swej przyszłości. 

Ewa Malowaniec
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi